Rødning

Skætning Hegling Vask og blegning
Den næste behandling af hørren kaldte man rødning. Det er en gæringsproces, der hjælper med at nedbryde de limstoffer, der kitter taverne fast i strået. Rødningen gjorde hørrens overhud porøs. Der var to måder at gøre det på.
Den første måde hed landrødning. Hørstråene lå i et tyndt lag i rækker på en græsmark. Rødningen tog 4 til 8 uger. Stråene blev vendt et par gange, så de alle kom ned mod jorden, hvor gæringen var kraftigst.
Den anden måde hed vandrødning. Hørren blev holdt under vandet af sten eller græstørv. Man brugte en dam, en grøft eller en tørvegrav. Denne metode tog kun 7 til 14 dage afhængig af temperaturen.
Når hørren var rødnet, blev den stillet til tørring på marken. Når den var helt tør, blev den kørt hjem og opbevaret på et tørt og luftigt sted. Nu var den klar til næste behandling.

Læs mere >>>